Průvodce pacienta onkologickou léčbou.

Průvodce pacienta onkologickou léčbou.

Průvodce pacienta onkologickou léčbou.

Eva Chocenská, Heidi Móciková, Kateřina Dědečková:

Snahou této příručky je podat informace o typech nádorového onemocnění, obtížích vyvolaných nádorem, o možnostech protinádorové léčby, komplikacích spojených s touto léčbou a jejich ovlivnění.

Stěžejním tématem knihy Průvodce pacienta onkologickou léčbou, kterému je věnována tato publikace, je problém výživy při nádorovém onemocnění a během protinádorové terapie. Nedostatečné nebo nevhodné složení stravy může zhoršit celkový stav nemocného, a tím zhoršit průběh a často i výsledky léčby. Samotný nádor či protinádorová léčba může způsobovat poruchy příjmu potravy nebo narušovat a měnit pochody trávení a látkové přeměny.

Příručka Průvodce pacienta onkologickou léčbou je rozdělena na část teoretickou, kde najdete obecné informace o nádorovém onemocněníprotinádorové léčbě, orgánových příznacích, které může vyvolávat nádor či protinádorová léčba. Druhá část příručky je zaměřená prakticky, najdete zde rady, jak se chovat při problémech komplikujících příjem a zpracování potravy.

  • Cena s DPH: 160 Kč
  • Cena bez DPH: 145 Kč
  • Sazba DPH: 10%

Tisknout


Rychlý kontakt

Forsapi s.r.o.
K Horoměřicům 1113/29
16500 Praha 6 - Suchdol
Tel.: +420 602 372 712
E-mail: